fbpx

Cenik storitev Sun of Art

SLIKE PO NAROČILU

ZA POSAMEZNIKA, DRUŽINO, PODJETJE ALI DOGODEK

velikost med 27 in 120 cm premera

znesek med 500 in 5.000 eur

čas izdelave 2 do 4 meseci

akril na platno, številni energijski nanosi

REPRODUKCIJE

tisk na ploščo + en barvni in en energijski nanos

velikost 33 in 54 cm premera

znesek med 200 in 300 eur

čas izdelave 2 do 3 dni

REPRODUKCIJE

tisk na papir

velikost 36 cm

znesek 100 eur

čas izdelave 1 dan

SVETOVANJA

– osnovno svetovanje 40 min 60 eur

– poglobljena svetovanja izvajam le še v paketu s sliko Sun of Art 

– skupinski voden ogled v Holističnem centru Karnion 45 min 12 eur

Slike po meri
za posameznike, družine, ordinacije, podjetja, projekte, dogodke

Izkušnje uporabnikov slik

 V desetih letih terapevtskega dela s pomočjo slik sem sledila mnogim življenjem. Njihove zgodbe kažejo, da  uporabniki osebnih slik  lažje začutijo, kaj je zanje dobro in kaj ne ter za tem stojijo. Imajo manjšo potrebo po osebni vpletenosti v težave in gradijo lepši odnos do sebe in do drugih. Proces, ki ga je v njih izzvala slika, jih spodbuja v drugačno odzivanje in s tem boljše življenjske priložnosti.

Nekateri pričajo o izjemnem dvigu intuicije, odprla se jim je sposobnost za komunikacijo z energijskim poljem ali pa so sami sebe pričeli izražati na način, ki si ga prej sicer ne bi nikoli dopustili ali privoščili. Drugi zaznavajo odpravo kroničnih težav v družinskih odnosih, spravo s partnerjem, bolj tople in ljubeče odnose. Opažajo tudi, da so problemi z otroki za njih izzveneli.

 Uporabniki poslovnih slik so skozi svoje delo opazili večjo inovativnost, boljše delovanje teamov, odhod »neprimernih zaposlenih«, večjo zavzetost za skupno vizijo. Delovni proces jim ni prinesel le idej in podpore za izpeljavo novih trgov in projektov  temveč tudi večjo smiselnost njihovega dela in s tem zadovoljstvo z dosežki in s samim seboj. Nekateri uporabniki, ki so po svoji naravi že bili bolj proaktivno naravnani, so se še bolj odprli  k trajnostnemu načinu razmišljanja in delovanju za širšo dobrobit. S podporo slik razvijajo nova znanja, projekte, ki so čudovit izraz njihove celostne narave. Za druge ljudi njihovi novo nastali projekti predstavljajo nov veter, pozitivno spodbudo, sveže rešitve in predvsem navdih.

Bogastvo teh slik je, da uporabnikom ob njihovem  lastnem delu in pravem odnosu pomagajo, da plemenitijo tisto, kar je v njih samih. Sodelovanje s slikami primerjajo kot z notranjim potovanjem, ki te izjemno obogati, ko se mu prepustiš.